OM HELLAND SKOGDRIFT TENESTER
 
 
 

VELKOMEN TIL HELLAND SKOGDRIFT


Skogbruk er ei næring med lang tidshorisont. Det vi haustar nå er resultatet av det arbeidet generasjonane før oss har lagt ned i planting og tynning.

Med rett skogskjøtsel legg vi grunnlaget for at også vi og dei som kjem etter kan hauste av denne unike og fornybare ressursen.

Helland Skogdrift set si ære i at alle oppdrag skal vera utført med tanke på å skape størst mogleg verdi i skogen som veks ut frå dei moglegheiter naturen gir.


OM HELLAND SKOGDRIFT


Hallvard Helland er utdanna skogbrukskandidat (cand. agric.) frå Norges Landbrukshøgskole og har 15 års erfaring med manuelt skogsarbeid, trefelling og skogfagleg rådgjeving.

Han har også arbeidd i fleire år med bioenergi, særleg mindre anlegg som gardsvarmeanlegg og mindre varmesalanlegg.


Besøk vår heimeside på Furuheim Gard!

Alt innhold på desse sidene er © 2012 Helland Skogdrift. Kopiering er ikkje tillete uten eigars samtykke. Web: